Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)

Vedení účetnictví (podvojného)

 

Obsah služeb:

  • kontrola náležitostí všech dokladů
  • doplnění náležitostí s ohledem na všechny zákonné předpisy
  • účetní poradenství
  • zavedení dokladů a ostatních informací do ekonomického systému (vedení pokladní knihy, vedení knihy bankovních dokladů, vedení knihy pohledávek, vedení knihy závazků, vedení účetního deníku (deníku zjednodušené daňové evidence, vedení hlavní knihy analytické evidence (v případě podvojného účetnictví)
  • vyhotovení zákony vyžadovaných výstupních sestav
  • vedení evidence pro účely zákona o DPH, zpracování přiznání k DPH
  • zpracování přiznání k dani z příjmů, zpracování souhrnného hlášení k DPH
  • roční uzávěrka včetně vypracování roční závěrky

 

mapy

© 2022 Ing. Lenka Kozáková, tel.: + 420 777 793 398, mail: lenka.kozakova@seznam.cz